Αναζήτηση
  • Ανδρέας Δημόπουλος

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Η μέριμνα του Ακοολόγου ή Ακοοπροθετιστή που έχει αναλάβει το πρόγραμμα Αποκατάστασης με Ακουστική Ενίσχυση σε ένα βρέφος, παιδί ή έφηβο δεν είναι μόνο η βέλτιστη πρόσβαση στο ομιλητικό προϊόν αλλά και η ικανοποιητική διατήρηση μιας ισορροπημένης ακουστότητας στους χαμηλής, μεσαίας και υψηλής έντασης ήχους σε διάφορα ακουστικά περιβάλλοντα.

Ανεξάρτητα από το μέσο της Ακουστικής Ενίσχυσης που πρόκειται να εφαρμοστεί (Ακουστικά Βαρηκοΐας, Οστεοεμφυτευόμενα ακουστικά, Κοχλιακά εμφυτεύματα κτλ.) η εγκατάσταση των στόχων ενίσχυσης είναι κρίσιμη παράμετρος που θα εξασφαλίσει τις τεχνικές ρυθμίσεις του μέσου ώστε να ικανοποιηθεί ο σκοπός της Ακουστικής Ενίσχυσης.

Στις μικρές ηλικίες που δεν μπορούν να εκτελεστούν ακοομετρικές συμπεριφορικές δοκιμασίες, οι ηλεκτροφυσιολογικές εξετάσεις είναι αυτές που θα δώσουν τα απαραίτητα στοιχεία για την εγκατάσταση του στόχου ενίσχυσης. Αυτές όμως θα πρέπει να έχουν εκτελεστεί βάση βέλτιστων πρακτικών και να περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν στις εφαρμογές ακουστικής ενίσχυσης και επαλήθευσης των αποτελεσμάτων της.


8 προβολές0 σχόλια
Πεδία Ενδιαφέροντος:
Ακουστικά Βαρηκοΐας, Κοχλιακά Εμφυτεύματα, Οστεο-Εμφυτευόμενα Ακουστικά, Πλήρως Εμφυτευόμενα Ακουστικά, Εμβοές, Υπερακουσία, Μισοφωνία, Φωνοφοβία, Ακουστικές Ψευδαισθήσεις, Ακουστική Ενίσχυση σε περιστατικά που βρίσκονται στο φάσμα διαταραχών Κεντρικής Ακουστικής Επεξεργασίας.
caf823_8743c1172d7c46e4af050df989543070_
aas-logo.png
  • Facebook Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey